Společnost GAUDEAMUS o.p.s. působí při Gymnáziu Jiřího Wolkera od roku 1998 a byla založena za účelem zajišťování následujících služeb:

Druh obecně prospěšných služeb

  1. Modernizace výchovně vzdělávacího procesu na GJW (nákup pomůcek, audiovizuální techniky a jiného vybavení učeben).
  2. Rozvoj mezinárodní spolupráce (výchovně vzdělávací a poznávací zájezdy do zahraničí pro studenty, pedagogické pracovníky GJW jako doprovod a pro členy orgánů o.p.s).
  3. Poskytování prostředků studentům i zaměstnancům GJW k prohloubení a vyšší úrovně vzdělanosti a odbornosti.
  4. Pomoc sociálně slabším studentům GJW s trvale dobrými studijními výsledky, aby se mohli zúčastňovat poznávacích zájezdů, LVVZ a jiných kulturních a sportovních akcí pořádaných GJW.
  5. Poskytování prostředků studentům i zaměstnancům GJW k propagaci i reprezentaci GJW v rámci města, okresu, republiky a zahraničí (vydávání ročenky, studentského časopisu apod.).

Doplňková činnost

  1. Organizace a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.
  2. Pořádání a provádění vzdělávacích kurzů, školení a přednášek.

Pro svoji činnost společnost získává finanční prostředky z veřejných podpor Statutárního města Prostějova, z MŠMT ČR a z evropských strukturálních fondů. Dalším cenným zdrojem finančních prostředků jsou dary fyzických a právnických osob poskytnutých na základě darovací smlouvy, případně finanční prostředky získané na základě smlouvy o provedení reklamy a propagace.